top of page

רועי איבגי אמן צורפות ישראלי הצהרת נגישות

בהצהרה זו מטרתנו לייעל את השימוש ולשפר את השירות שלנו בכל הנוגע לנגישות ושוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות.
התאמת הנגישות לאתר www.roeivgy.com בוצעה בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013 לרמה AA בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים כרום, פיירפוקס, ספארי, מוזילה ואדג'.

אמצעי נגישות הקיימים באתר:


● תמיכה בכל הדפדפנים התקניים המקובלים כמו Mozila ,Opera ,FireFox ,Explorer ,Chrome.
● תכני האתר נכתבו בשפה ברורה ונעשה שימוש בפונטים קריאים
● מבניות האתר בנויה מכותרות, פסקאות ורשימות
● התמצאות באתר היא פשוטה ונוחה וכוללת תפריטים זמינים וברורים
● תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות
● התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות - רספונסיביות
● כפתורי עצירה והפעלה של גלריות סרטונים
● ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת האתר באמצעות לחיצה על אחד מכפתורי ה- ”CTRL ”ביחד עם
גלגלת העכבר או ביחד עם הסימן ”+“ עבור הגדלה או ביחד עם הסימן ”-“ עבור הקטנת התצוגה. כל
לחיצה תקטין או תגדיל את המסך בעשרה אחוזים 10%
● שינוי גודל הגופן ייעשה באמצעות שימוש בתפריט הנגישות המצוי באתר
● גולשים אשר אין ברשותן עכבר או שאשאינם ינן יכולים לעשות שימוש בעכבר יכולים להפעיל את
התכונות המצויות באתר על ידי לחיצה על המקש ”TAB”. כל לחיצה תעביר את הסמן אל האפשרות
הבאה באתר
לחיצה על מקש ה- ”Enter ”תפעיל את הקישור עליו נמצא הסמן
● האתר אינו כולל הבהובים, ריצודים ותכנים בתנועה. במקומות אשר נמצאים תכנים כאלה, ניתן לעצור
אותם בעמידה עליהם ולחיצה על העכבר או מעבר אליהם על ידי מקש ה- ”TAB ”ולחיצה על מקש ה-
"Enter“ התאמת אתר למוגבלי ראייה ושמיעה

 
הנהלת האתר עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כלל הדפים המוצגים יהיו מונגשים. יחד עם זאת, יתכן וישנם דפים שטרם הונגשו, או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי מתאים לצורך הנגשתם. 

נתקלתם בבעיה? אנחנו כאן כדי לסייע!
פרטי אחראי נגישות באתר :
שם: רועי איבגי
אימייל: ivgy1982@gmail.com

טלפון: 972-50-743-4051+

bottom of page